මුස්ලිම් ජනතාව මුලාකිරීමට උත්සාහයක් – JO

පළාත් පාලන මැතිවරණෙය් පසුව මුස්ලිම් පුද්ගලයන්ට ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ආධාරකරුවන් හිරිහැර කළා නම් ඒ බව පොලීසියට වාර්තා කොට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද (14දා)  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයට පෙර, මුස්ලිම් ප්‍රජාව එවකට ආණ්ඩුවට එරෙහි කරවීමට කටයුතු කළ බවත් එම කුමන්ත්‍රණයට සුදුසු පරිදි මුහුණදීමට පැවති ආණ්ඩුවට නොහැකි බූ බවද එහි දැක්වෙයි.

පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල අනුව මුස්ලිම් ප්‍රජාව මේ වන විට ඔවුන්ව මුළා කළ ආකාරය ගැන අවබෝධයක් ලබාගෙන ඇති බවත් ඔවුන් එරෙහිව ඇතිවූ කලබල පිළිබඳව සොයා බැලීමට විමර්ශන කොමිසමක් පත්කළ යුතු බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.

1 2j o main

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>