මීගමුවේදි STF හා කොල්ලකරුවන් ගැටෙති

මිගමුවේදී සැකකටයුතු වෑන් රථයක් පරීක්ෂා කිරිමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය කටයුතු කළ අවස්ථවේදී එහි ගමන් ගත් කොල්ලකරුවන් පිරිස පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායට වෙඩි තබා ඇත.

පසුව පොලිස් විශේෂ කර්ය බළකාය ප්‍රතිප්‍රහා එල්ල කර ඇත. එහිදී කොල්කරුවන් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ මීගමුව රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි.

තවත් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත. සිද්ධියෙන් ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන්ට ගැටලුවක් වී නොමැත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>