මිලියන 16ක හෂීෂ් අත්අඩංගුවට

නීති විරෝධී අයුරුනි නේපාලයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ආ රුපියල් මිලියන 16ක් පමණ වටිනා හෂීස් මත්කුඩු කිලෝ 10ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ සුරාබදු විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය ඊයේ (29දා) සමත්ව තිබේ. කල්පිටියෙන් මෙම මත්ද්‍රව්‍ය තොගය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනවිත් ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක හා පිරිමියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් සුරාබදු විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය සමත්ව තිබේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>