මිනින්දෝරුවන් හෙට වර්ජනයකට

මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ඇමෙරිකාවට ලබාදීමට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු කර තිබෙන බැවින් හෙට (14දා) සිට දින තුනක වැඩවර්ජනයක් සිදු කරන බව රජයේ මිනින්දෝරු සංගමය සඳහන් කරයි.

අදාළ පැවරීම සිදු නොකරන බවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පොරොන්දු වී තිබියදී, ආර්ථික කමිටුව විසින් හොර රහසේම දෙපාර්තමේන්තු කටයුතු ඇමෙරිකාවේ සමාගමකට පැවරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර තිබෙන බවද එම සංගමයේ සභාපති දුමින්ද උඩුගොඩ මහතා සඳහන් කළේය.

ඉදිරි වසර කිහිපය ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම පැවරීම සිදුකරන බවත්, මේ හරහා රටට රුපියල් මිලියන 25,000ක මුදලක් අහිමි වන බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

මෙම ක්‍රියාව නවතා දමන ලෙස ඉල්ලා ලබන 14, 15 හා16 යන දින තුළ සේවයෙන් ඉවත්ව සිටීමේ ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කරන බවත්, එහෙත් අධිකරණ කටයුතුවලට සහභාගි වන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

One thought on “මිනින්දෝරුවන් හෙට වර්ජනයකට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>