මින්නේරියේ ගින්නක්

මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානයේ හදිසියේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

මෙම ගින්න අද පස්වරු 3.00 ට පමණ හටගෙන ඇති බවත්,  මේ වනවිට වනාන්තරයේ අක්කර දෙකක් පමණ දැවී ඇති බවත් වනජිවී නිලධාරීහු පවසති. 

දැඩි සුළං නිසා ගින්න පාලනය කළ නොහැකි වී ඇති අතර, ගින්න නිවීමට යුද හමුදාව, පොලීසිය සහ වනජීවී නිලධාරීහු කටයුතු කරති.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>