මානව හිමිකම් සුරැකීමෙහි ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රගතියක -පවර්

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, වගවීම හා මානව හිමිකම් සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති ප්‍රගතිය අගය කළ යුතු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇමෙරිකානු නිත්‍ය නියෝජිත සමන්තා පවර් මහත්මිය පවසා ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ඇමෙරිකානු නිත්‍ය නියෝජිතවරිය මෙම අදහස් පළ කර ඇත්තේ පසුගිය අප්‍රේල් 28 වැනිදා ඇමෙරිකාවේ, වොෂිංටන් නගරයේදී පැවති ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජනපදය අතර 12 වැනි වෙළෙඳ හා ආයෝජන වැඩසටහන පිළිබඳ රැස්වීම අතරතුරදීය.

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙළෙඳ නියේජිත මයිකල් ෆ්‍රෝමන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන උපායමාර්ග හා අන්තර්ජාතික වෙළෙඳාම පිළිබඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් මෙම රැස්වීම සඳහා සමන්ත පවර් මහත්මියද සහභාගී වූ බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>