මාතර-කතරගම දුම්රිය මඟ බෙලිඅත්තට 2018 දී නිමයි

මාතර සිට කතරගම දක්වා වූ දුම්රිය මාර්ගයේ මාතර සිට බෙලිඅත්ත දක්වා වූ දුම්රිය මාර්ගය පළමු අදියර මෙම වසරේදී විවෘත කිරීමට නියමිතය.

බෙලිඅත්ත දක්වා වූ පළමු අදියරේ රේල්පිලී ඇතිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරෙමින් පසුගියදා මෙම කරුණු අනාවරණය කෙරිණි.

චීන රජයේ අධාර යටතේ ඇ.ඩො.බිලියන 248ක වියදමකින් ඉදිකෙරෙන කි.මී.26.4ක මෙම මාර්ගයේ දුම්රිය පැයට කි.මී. 120ක වේගයෙන් ධාවනය කළ හැකි වීම විශේෂත්වයකි.

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ඉදිකිරීමෙන් පසුව නවතම දුම්රිය මාර්ගයක් ලෙස ප්‍රථම වරට ඉදිවන මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිවෙමින් පවතින සියලුම දුම්රිය ස්ථාන අන්තර්ජාතික මට්ටමේ දුම්රිය ස්ථාන ලෙස ඉදිකෙරෙන බවද පැවසුණි.

එම සුපිරි දුම්රිය ස්ථානවලට අමතරව සුපිරි සහසුකම් සහිතව මෙම දුම්රිය සේවාව ස්ථාපිත කෙරෙන බවත්, බෙලිඅත්ත දක්වා වූ දුම්රිය මාර්ගයේදී මෙරට දිගම දුම්රිය පාලම, ගුවන් පාලමක් ලෙසින් කි.මී. 1.5ක් දක්වා වූ දුරකට ඉදිකර තිබීමක විශේෂත්වයකි.

එමෙන්ම, මෙම දුම්රිය මාර්ගයේදී මෙරට දිගම උමං දුම්රිය මාර්ගයද හමුවන අතර එම උමගේ දිග මීටර් 625කි. එය නාකැටිය ප්‍රදේශයේ කන්දක් හරහා ඉදිකළ බවද ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම, උසින් මීටර් 21ක් වන වෙහෙරගොඩ දුම්රිය පාලමද මෙරට උසින් වැඩිම දුම්රිය පාලම බවත් ඔහු පවසා සිටියේය.

බෙලිඅත්ත දක්වා වූ කි‍ලෝමීටර් 26.4ක දුර ප්‍රමාණය සඳහා ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන 4ක් සහ උප දුම්රිය ස්ථාන 2ක් ස්ථාපිත කර තිබේ.

එහිදී, ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන කැකණඳුර, බඔරැන්ද, වැවුරුකන්නල හා බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථාන ලෙසින් හා පිලදූව සම වෙහෙරහේන උපදුම්රිය ස්ථාන ලෙසින්ද ඉදිකෙරෙයි.

එමෙන්ම, මෙරට ප්‍රථම වරට දුම්රිය ස්ථානයක් වෙත භූගත ලෙසින් ගමන් කිරීමට හැකි මාර්ගයක්ද මෙම මාර්ගයේ ස්ථාපිත කෙරෙමින් පවතින අතර තවක් මාස කිහිපයකින් මේ දුම්රිය මඟ විවෘත කිරීමට සියලු කටයුතු යොදා ඇති බවද එහි ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා පවසා සිටියේය.

මේ මාර්ගයේ මාතර ආසන්නයේ ඇති දුම්රිය හරස් මාර්ග හැරෙන්නට අනෙකුත් සියලුම දුම්රිය හරස් මාර්ග දුම්රිය මඟට යටින් හෝ උඩින් ඉදිකර ඇති බවද හෙතෙම වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

1_Train 2 3

One thought on “මාතර-කතරගම දුම්රිය මඟ බෙලිඅත්තට 2018 දී නිමයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>