මහ කේලාම්වරු දෙදෙනෙක් ඉන්නවා

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තුළ මහ ලේකම්වරු දෙදෙනෙකු නොමැති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට කේලාම් කියන කේලම්වරු දෙදෙනෙකු සිටින බවත් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.

කොළඹදී අද (17දා) මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා,

“ ඒකාබද්ධය කියලා පක්ෂයක් නෑනේ. ඒකාබද්ධ පක්ෂය තුළ හැම පක්ෂයකටම ඉන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙයි සන්ධානයෙයි ඉන්නවා අගමැතිවරයාට ගතු කියන මහ කේලාම්වරු දෙදෙනෙක්. නමුත් ලේකම්වරු දෙදෙනෙක් ඇත්තේ නෑ.”

Dilan-Perera

 

One thought on “මහ කේලාම්වරු දෙදෙනෙක් ඉන්නවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>