මහනුවර ක්‍රිකට් සභාපති තිළිණ බණ්ඩාර

THilanaමහනුවර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති ධුරයට මධ්‍යම පළාත් ක්‍රීඩා, ග්‍රාම සංවර්ධන, කර්මාන්ත හා වනිතා කටයුතු අමාත්‍ය තිළිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා නිතරඟයෙන් යළිත් පත්ව තිබේ.

මෙම නිලවරණය මහනුවර අස්ගිරිය ශ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් මහනුවර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

මෙයට ප්‍රථම මධ්‍යම පළාත් ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති හා මහනුවර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ තිළිණ බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා වසර 2015දී එම තනතුරුවලින් ඉවත් විය.

මහනුවර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමයේ ලේකම් ධුරයට විරාජ් බණ්ඩාර සුමනසේකර හා භාණ්ඩාගාරික ධුරයට දිලිප් විජේකෝන් යන මහත්වරුද නිතරගයෙන් පත්ව තිබේ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>