මුල ඉඳලා කොළොන්නාව හදනවා- හිරුණිකා

කොළොන්නාව ගොඩනැගීම සිය වගකීම බවත්, තමන් මුල සිට කොළොන්නාව හදන බවත් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම මනාප ලබමින් මෙවර මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කළ හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙනවිය ප්‍රකාශ කළාය.

"මට කොළොන්නාවෙ මිනිස්සු 85% ක්ම ඡන්දය දුන්නෙ ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ගම හදන්න මාව ඕනෑ නිසයි. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ සාධාරණය වෙනුවෙන් මම වැඩ කරනවා. මම කොළොන්නාව මුල ඉඳලා හදනවා කියලා කියන්නෙ, දුරාචාර අතින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එය අංක එක නිසයි. මට පළාත් සභාව තුළ ඇමති ධුර ගන්න ආසාවක්, පොරයක් නෑ. මන්ත්‍රීවරියක ලෙස හරි මට කරන්න ලොකු වගකීමක් තියෙනවා" යැයි හිරුණිකා මෙනවිය අද (31දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළාය.

 

ඡායාරූපය – ඉසුරු පෙරේරා

3 thoughts on “මුල ඉඳලා කොළොන්නාව හදනවා- හිරුණිකා

  1. kasun Redegamanage

    ඔබ තුමියම පිළිගන්නවා මේ තරම් දවසක් කොළොන්නාව හඳලා නෑ කියලා.

    Reply
  2. ANTON

    මුලදි මුලදි කියන්නේ ඔය ටික තමයි… පහු පහු වෙද්දී කොහු කොහු වෙනවා.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>