බුර්කාව තහනම් කිරීමට ඔස්ට්‍රියාවත් කටයුතු කරයි

මුහුණ සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය වන ආකාරයෙන් මුස්ලිම් කාන්තාවන් පළඳින බුර්කාව හැඳීම තහනම් කිරීමට ඔස්ට්‍රියාවේ පාලක සන්ධානය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, අධිකරණ පරිශ්‍ර, පාසල් සහ පොදු ස්ථානවල සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුණ ආවරණය වන ආකාරයෙන් බුර්කාව හැඳීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කර තිබේ.

මෙම තීරණයට යොමුවීම සඳහා එරට සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය හා ජනතා ස්වාධීන පක්ෂය අතර සතියක පමණ කාලයක් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඇති වූ බවත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම තහනම පැනවුණු බවත් විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

විශේෂයෙන්ම යුරෝපය පුරා එල්ල වූ ඉස්ලාම් අන්තවාදී ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මෙවැනි තීරණයකට හේතු වූ අතර, යුරෝපා රාජ්‍යයන් කිහිපයකම බුර්කාව තහනම් කිරීම් වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>