බීමත් රියදුරන් 382ක් අත්අඩංගුවට

පැය 24ක් තුළ පොලීසිය කළ මෙහෙයුමකින් බීමත් රියදුරන් 382ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලීසිය කටයුතු කර ඇත.

ඊයේ (15දා) උදෑසන 6.00 සිට අද (16දා) උදෑසන 6.00 දක්වා මෙම මෙහෙයුම් දියත් කර ඇත.

මීට අමතරව අපරික්ෂාකාරී/අන්තරාදායක ලෙස රියපැදවීම යටතේ පුද්ගලයන් 66කටත් අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය කිරීමේ චෝදනා යටතේ පුද්ගලයන් 347කටත් නඩු පවරා ඇතැය පොලීසිය පවසයි.

arres

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>