බැසිල් ගෙන් යළිත් පැය 3ක් ප්‍රශ්න කරයි

හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් කොළඹ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය අද (30දා) යළිත් වරක් පැය 03කට වඩා ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශයක් ලබාගත්තේය.

අද පෙරවරු 10.00 ට පමණ කොළඹ ජාතික රෝහලට පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් දහවල් 1.30 පමණ වනතුරු මෙම ප්‍රකාශය ලබාගෙන තිබේ.

පසුගිය 22 වැනිදා කොළඹ මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයේදී පැය 10කට වඩා ප්‍රශ්න කළ අවස්ථාවේ ලබාගත් ප්‍රකාශයට අමතරව 'බී' වාර්තාව සකස් කිරීමේදී අත්‍යවශ්‍ය කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව මෙහිදී දීර්ඝව ප්‍රශ්න කළ බව වාර්තා වේ. ‍

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>