බැඳුම්කර වාර්තාව අන්තර්ජාලයට

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් පත්කළ ජනපති කොමිසමේ වාර්තාව අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කටයුතු කර තිබේ.

විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් සිය පොරොන්දු ඉටුකරමින් මෙම වාර්තාව අන්තර්ජාලයට මුදා හැරි බවයි ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සිය ටිවිටර් ගිණුමෙන් සඳහන් කළේ.

එහි ඉංග්‍රීසි පිටපත presidentsoffice.gov.lk/?p=4978 යන සබඳිය ඔස්සේ ලබාගත හැක.

sri-lanka-president-maithripala-sirisena3

One thought on “බැඳුම්කර වාර්තාව අන්තර්ජාලයට

  1. MAGE3

    Useless…Dont try to make politics out of it. This is a report has to be forwarded to court and argued give the verdict. Purpose is clear.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>