බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට දෙන්න

බැඳුම්කරයේ මුදල් සමහරුන්ගේ බෑණාවරුන්ද ලබාගෙන තිබෙන බවට චෝදනා එල්ල වෙමින් තිබෙන බැවින් ජනාධිපති කොමිසමේ ඉතුරු වාර්තා වහාම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සඳහන් කරයි.

මීට අමතරව ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වූ ආකාරයට දෙවන ජනාධිපති කොමිසම පත්කළ යුතු බවත්, මීට අමතරව රටට අහිමි වූ මුදල් නැවත අය කර ගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවට පොරොන්දු වූ පනත් තුනක් වහාම ඉදිරිපත් කළ යුතු බවත් එම පක්ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් විජිත හේරත් මහතා සඳහන් කළේය.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දූෂණයට වංචාවට එරෙහිව කටයුතු කරන බවත්, සුජීව සේනසිංහ මහතා ලබාගත් මුදල් නැවත ලබාදීමට සූදානම් බවට ප්‍රකාශ කළද කෙසෙල් කැනක් සොරකම් කළ පුද්ගලයෙකු කෙසෙල් කැන නැවත ලබා දුන්නත් ඔහු නිවැරදිකරු නොවන බවත් හෙතෙම මෙහිදී කියා සිටියේය.

JVP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>