බැන් කී මූන් දිවයිනට

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහ ලේකම් බැන් කී මූන් මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර ලංකාවට පැමිණියේය. විදේශ කටයුතු  නියෝජ්‍ය ඇමැති හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් ගුවන් තොටුපොලේදී ඔහු පිළිගත්තේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>