බාල වයස්කරුවන්ට ලැඟුම්හල් කාමර දෙන්න එපා

බාල වයස්කරුවන්ට ලැඟුම්හල්වල කාමර පහසුකම් ලබාදීමෙන් වළකින ලෙසට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය සියලු ලැඟුම්හල් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

අධිකාරිය පෙන්වා දෙන්නේ දිවයින පුරා කාමර පහසුකම් ලබාදෙන ස්ථාන දක්නට ලැබෙන අතර, ඇතැම් ස්ථාන ආශ්‍රිතව බාලවයස්කරුවන් ලිංගික කටයුතුවලට යොදාගන්නා බවට වූ විවිධ මතවාදයන් සමාජය තුළ පැතිරෙමින් පවතින බවයි.

විශේෂයෙන් අඩුවයස් ළමයින් ඇති කරගන්නා වූ ප්‍රේම සම්බන්ධතා හේතුවෙන් පෙම්වතුන්ගේ දිනයට සමගාමීව හා සති අන්ත දිනවලදී ඔවුන් මෙවැනි ස්ථාන කරා පිවිසෙන බවත්, එසේම, වැඩිහිටි පුද්ගලයන් විසින් බාලවයස්කාර ළමයින් ලිංගික ක්‍රියාවන් සඳහා පොළඹවා මෙවැනි ස්ථාන වෙත පිවිසිය හැකි බවත් පෙන්වා දෙන ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය, තමන් විසින් නවාතැන් පහසුකම් ලබාදෙන ස්ත්‍රීපුරුෂ දෙපාර්ශ්වයේම ජාතික හැඳුනුම්පත් පරීක්ෂා කර බැලීමට ලැඟුම්හල් හිමියන් සිය අවධානය යොමු කළයතු බවද අවධාරණය කර සිටියි.

මේ අතරලැගුම්හල් පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහනක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබේ.එසේම, බාල වයස්කරුවන්ට ලිංගික කාරණා සඳහා අවස්ථා ලබාදෙන ලැඟුම්හල් පිළිබඳ ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානය හෝ %1929^ ශ්‍රී ලංකා ළමා දුරකථන සේවය අමතා දැනුවත් කරන ලෙසද වැඩිදුරටත් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියි.

NCPA-z

නිදර්ශනී වික්‍රමසිංහ / ශෙහානි දිල්රුක්ෂිකා

One thought on “බාල වයස්කරුවන්ට ලැඟුම්හල් කාමර දෙන්න එපා

  1. Medalankara de Choppe

    Good, what are our priests doing.There is a rumor that some of the males who take these girls are monks in trousers. What are the monks doing to prevent the monks feeding the girls with drugs and raping them.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>