පොහොර මිල තීරණය කිරීම සමාගම් යටතට

වසර 10කට පසුව පොහොර සමාගම් වලට තමත් විසින් නියම කරණ මිල ගණන් යටතේ පොහොර අලෙවි කිරීමේ අවස්ථාව අද (31දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ පටන් හිමිව තිබේ.

 පොහොර සහනාධාරය යටතේ වී ගොවීන්ට රුපියල් 500කට පොහොර හොන්ඩරයක් හා තේ ගොවීන්ට රුපියල් 1300ට  පොහොර හොන්ඩරක් මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව හිමිව තිබුණ අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් රජය විසින් පොහොර සමාගම් සඳහා ගෙවන ලී.

එහෙත් අයවැයි මගින් පොහොර සහනාධාරය වෙනුවට මුදල් වව්චරයක් ලබාදීමට ගත් තීරණයක් සමග පොහොර සමාගම්වලට රජය විසන් ලබාදුන් මුදල් අද මධ්‍යම රත්‍රියේ පටන් නවතා දැමුනි.

මේ අනුව විවෘත වෙළදපොල තුළ පොහොර හොන්ඩරයක් අලෙවි මිල රුපියල් 3000 දක්වා වර්ධනය විය හැකි බවද වාර්තාවෙයි.

සහනාධාරය සඳහා ලබාදෙන මුදල් ගොවිජන බැංකු හරහා ලබාදීමට ගොවිජන කොමසාරිස්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති විශේෂ රැස්වීමකදී තීරණය වී තිබේ.

 

One thought on “පොහොර මිල තීරණය කිරීම සමාගම් යටතට

  1. Gamayaa

    පොහොර සහනාධාරය කාපු අයට හොඳක් වෙන්නේ නෑ. 2016 ගොවිජන පැතුම. 

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>