පොඩි මැණිකේ දුම්රිය පීලි පනී

කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වූ පොඩි මැණකේ දුම්රිය අද (28දා) පස්වරුවේ පීලි පැන ඇතැයි නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට කිසිදු බාධාවක් නොවන බවත්, පීලී පැන ඇති දුම්රිය ඉතා කඩිනමින් පීලිගත කරන බවත් දුම්රිය පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.DSC02593 DSC02599 IMAG0017 IMAG0019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>