පෙබරවාරි 28 තවත් ඡන්දයක්

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මුහුදුබඩපත්තු සහ පුදුකුඩිඉරිප්පු පළාත් පාලන ආයතන වල මැතිවරණය 2015 පෙබරවාරි 28 වැනදා පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා තීරණය කර තිබෙන බව කැෆේ සංවිධානය සඳහන් කරයි. 

2011 පැවැති  පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේ දී  මුහුදුබඩපත්තු සහ පුදුකුඩිඉරිප්පු පළාත් පාලන ආයතනවල මැතිවරණය පැවැත්වීම අධිකරණය  විසින් රිට් ආඥාවක් මගින් තහනම් කළේය.

මෙම  ප්‍රදේශවල නැවත පදිංචි කිරීම් සම්පුර්ණ කර නොමැති වීම සහ බිම් බෝම්බ ඉවත් කර නොතිබීම යන කරුණු නිසා  එම ප්‍රදේශවල මැතිවරණය පැවැත්වීමට එරෙහිව ගොනු කෙරුණු පෙත්සමක්  මෙම රිට් ආඥාවට හේතු විය.

නමුත්  පසුගිය  නැගෙනහිර පළාත් සභා මැතිවරණය සහ ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම මෙම ඡන්ද බල ‍ප්‍රදේශවල පැවැත්වීම නිසා  2015 ජනවාරි 28 වන දින පෙත්සම්කරුවන් විසින් තමන් ගොනුකර තිබු පෙත්සම් ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබේ.

මෙම පෙත්සම් ඉල්ලා අස්කර ගැනිමත් සමඟ  2015 පෙබරවාරි 28 වන දින මෙම පළාත් පාලන ආයතන වල මැතිවරණය පැවැත්වීමට  මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා විසින් ඊයේ (30දා) වන දින තීරණය කර ඇත. 

දේශපාලන පක්ෂ 5කින් සහ එක් ස්වාධීන කණ්ඩායමකින්  අපේක්ෂකයින්  72 දෙදෙනෙක්  පුදුකුඩිඉරිප්පු ප්‍රාදේශිය සභාව සඳහා නාම යොජනා භාර දී තිබු අතර,  මුහුදුබඩපත්තු ප්‍රාදේශීය සභාව සඳහා  දේශපාලන පක්ෂ 6කින් අපේක්ෂකයින් 90දෙනෙක්  නාම යෝජනා භාරදී තිබිණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>