පින්නවලට දෙහිවලට හෙට යන ළමයින්ට ටිකට් නෑ

හෙට (01දා) දිනට යෙදෙන ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානයට, පින්නවල සත්ත්වෝද්‍යානයට, පින්නවල අලි අනාථාගාරය නැරඹීමට පැමිණෙන වයස අවුරුදු 12 න් පහළ සියලුම දරුවන් නොමිලේ ඇතුළු කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී වැඩබලන අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය පවසයි.

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම අවස්ථාව ලබාදී තිබෙන බවත් අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළාය.

මීට අමතරව දරුවන් සඳහා විවිධ තරග සහ විනෝද ක්‍රීඩා රැසක්ද ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේනතුව මගින් දෙහිවල සත්ත්වෝද්‍යානය, පින්නවල සත්ත්වෝද්‍යානය සහ පින්නවල අලි අනාථාගාරය යන ස්ථානවල සංවිධානය කර ඇත.

උදෑසන 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා දවස පුරා දරුවන් වෙනුවෙන් විවිධ තරග හා විනෝද ක්‍රීඩා සංවිධානය කර ඇති අතර මීට සහභාගීවන සියලුම දරුවන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමද ජාතික සත්ත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී වැඩබලන ඇමතිනී සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය පැවසුවාය.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>