පිටත්වීමට පැය 3කට පෙර කටුනායක එන්න -ශ්‍රීලංකන්

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත පැමිණෙන සියලු ගුවන් මගීන්ට පිටත්වීමේ වෙලාවට පැය තුනකට පෙර ගුවන් තොටුපොළ වෙත පැමිණෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම නිවේදනය කරයි.

අද (17දා) දහවල් 12.00 සිට නැවත දැනුම්දෙන තුරු මෙය ක්‍රියාත්මක වන බවද ගුවන් සාමගම පවසයි.

ආගමන විගමන නිලධාරීන් අකුරට වැඩකිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම හේතුවෙන් මගීන්ට ඇතිවිය හැකි අපහසුතා වැළැක්වීමට මෙම ඉල්ලීම කරන බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම වැඩිදුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>