පාලු ළිඳේ දිය නෑමට ගොස් ජීවිතක්ෂයට

උප්පුවේලි පොලිස් වසමේ පාලු කෘෂි ළිදකට පැන දිය නෑමට ගිය තරුණයින් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලී මියගොස් ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

ඊයේ (11දා) මෙම අනතුර සිදුව ඇත. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ ලෝහනාදන් කේමලාදන් (16), කෝදීස්වරම් ප්‍රවිරාජ් (15) නැමැති තරුණයන් දෙදෙනෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>