ප්‍රියංකර ජයරත්නත් ඉවතට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතා ආණමඩුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබේ. ඔහු හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුද වෙයි.

පසුව ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්ව ඔහු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට එක්විය. ආණමඩුව නව සංවිධායක ලෙස වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ආනන්ද සරත් කුමාර මහතා පත්කර තිබේ.

SLFP-Logo copy

 

 

2 thoughts on “ප්‍රියංකර ජයරත්නත් ඉවතට

  1. Ruwan

    Others, please GO HOME if you have a back borne without waiting for the REMOVAL. Thank you for our Hon. President for initiating the cleaning of the party from the IDIOTs.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>