ප්‍රංශ රාජ්‍ය ඇමතිනියක් ශ්‍රී ලංකාවේ

ප්‍රංශයේ වාණිජ, කුඩා පරිමාණ කර්මාන්ත, පාරිභෝගික කටයුතු හා සමාජ හා සහයෝගිතා ආර්ථිකය පිළිබඳ රාජ්‍ය ඇමතිනී මාර්ටින් පින්විල් මහත්මිය හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය  මංගල සමරවීර මහතා අතර අද  (31දා)  විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේදී ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා පැවැත්විය.

2015 වසරේ දී නව රජය පත්වීමෙන් අනතුරුව, ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රංශ නිලධාරියෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය බවත් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ප්‍රංශය අතර පවතින දීර්ඝකාලීන ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවය නව ක්‍රියාශීලී දේශපාලන, වෙළඳ හා ව්‍යාපාරික හවුල්කාරිත්වයක් බවට පත්කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා පවත්වා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>