පළමු අර්ධයේදී නවසීලන්තය ප්‍රභල ක්‍රීඩා රටාවක

ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය් අවසන් මහා තරගයේ පළමු උත්සාහක දිනුම වාර්තා කිරීමට  නවසීලන්තය සමත් විය. ඒ 38 වැනි මිනිත්තුවේදී  වින්ග් ක්‍රීඩක නෙහෙ මිල්නේ ස්කඩර් විසිනි. ඩෑන් කාටර්ගේ සාර්ථක ප්‍රවර්ථනයත් සමගින් පළමු අර්ධය ලකුණු 16-03 ක් ලෙසින් ඉදිරියෙන සිටිමින් අවසන් කිරීමට නවසීලන්තය සමත් විය.  ගෝල දිනුමක් හා දඩුවම් පහර තුනක් මගින් නවසීලන්තයද එක් දඩුවම් පහරක් මගින් ඔස්ට්‍රේලියාවද සිය ලකුණු රැස් කර ඇත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>