නීතිපතිට සම්බාධක රතුඉර ඉක්මවූ ඇමෙරිකානු වැඩක්

ඇමෙරිකාව විසින් ඉරානයට පැනවූ නවතම සම්බාධකවලදී ඉරාන නීතිපති අයතුල්ලාහ් සදීක් අමෝලි-ලැරිජානි ඉලක්ක කරමින් සම්බාධක පැනවීම රතු කට්ට පැනීමක් බව ඉරානය පවසයි.

මේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් එකට එක කිරීමක් සඳහා තමන් සූදානම් වන බව එරට විදේශ අමාත්‍යාංශය කියා සිටියත් ඔවුන් කවර ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ වෙනුවෙන් ගන්නේද යන්න පැහැදිලිව දක්වා නැත.

එමෙන්ම, ලෝක බලවතුන් සමග 2015 වසරේදී ඇති කරගත් සිය න්‍යෂ්ටික සම්මුතිය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ආකාරයක වෙනසක් කිරීමද ඉරානය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

ඉරාන න්‍යෂ්ටික සම්මුතිය සම්බන්ධයෙන් වූ සම්බධක ලිහිල් කිරීම අවසන් වතාවට පමණක් සිදුකරන බව පවසමින් ඇමෙරිකානු ජනපතිවරයා දින 120ක කාලයකට එය දීර්ඝ කළද, ඉන් නොනැවතී ඉරානය ජාතිකයන් 14 දෙනෙකු සහ තවත් සිදුවීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් එරටට නව සම්බාධක පැනවීමක් සිදුකළේය.

1_Iran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>