නව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යවරයා අද වැඩ භාර ගනී

බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යවරයා ලෙස වනජීවි අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා අද (31දා) කොළඹ 07, පිහිටි බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේදී සිය ධුරයේ වැඩ භාරගත්තේය.

සිය ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමට පෙර සෙත්පිරිත් සජ්ඣායනාවක් මහ සංඝරත්නය විසින් සිදුකරන ලදී.

එම අවස්ථාවට වන ජීවි නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන, බුද්ධ ශාසන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල ඇතුළු පිරිසක් සහභාගිවූහ.

ඡායාරූප – ඉසුරු පෙරේරා

AID_6638 AID_6642 AID_6647 AID_6650 AID_6656 AID_6657  AID_6669 AID_6672 AID_6675 AID_6678   AID_6684 AID_6686 AID_6693 AID_6695

One thought on “නව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යවරයා අද වැඩ භාර ගනී

  1. කපිල

    වයඹ පලාත අංක 1 ට ගත්ත වගේ බුද්ධ සාසනය වැඩිදියුණු කරන්නට ලැබේවා.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>