නවසීලන්තය පළමුවෙන්ම ලකුණු රැස් කිරීම අරඹයි

නවසීලන්තය හා ඔස්ට්‍රේලියාව අත් පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාලියේ අවසන් මහා තරගයේ පළමුවෙන්ම ලකුණු රැස් කීරීම ආරම්භ කිරීමට නවසීලන්තය සමත් විය. ඒ හත්වැනි මිනිත්තුවේදී  සාර්ථක කර ගන්නා ලද දඩුවම් පහරක් මගිනි. ඩෑන් කාටර් විසින් එය සාර්ථක කර ගන්නා ලදී. 

කෙසේ වෙතත් 13 වැනි මිනිත්තුවේදී ඔස්ට්‍රෙිලියාව වෙනුවෙන් පළමු දඩුවම් පහර සාර්ථක කර ගත් බර්නාඩ් ෆොලී  ලකුණු තත්වය 3-3 ක් ලෙස මේ වන විටදී සම කිරීමට සමත්ව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>