නත්හා රතී රඟා දිල්ලි දිනයි

නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රියගේ ‘තන්හා රතී රඟා’ චිත්‍රපටය නව දිල්ලි චිත්‍රපට සම්මාන උලෙළේදී හොඳම චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

මෙම සම්මාන උලෙළ අද (30දා) දිල්ලියේදී පැවැත්විණි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>