ධීවර ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඉන්දු ලංකා සාකච්ඡා

ඉන්දු ලංකා ධීවර ගැටලුව පිළිබඳව මේ මස 14 වැනිදා දෙරටේ අමාත්‍යවරුන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මෙහිදී ඉන්දීය ධීවරයන් විසින් මෙරට මුහුදු සීමාවට පැමිණ බොටම්ට්‍රොලින් ක්‍රමය යටතේ සිදුකරන නීතිවිරෝධී කටයුත්ත පිළිබඳව දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

අදාළ සාකච්ඡාව සඳහා ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරිය හා ධීවර දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සහභාගීවීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඉන්දියාව පාර්ශ්වයෙන් එරට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා හා ධීවර ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ නිලධාරීන් සහභාගී වීමට නියමිතය.

වර්තමාන ආණ්ඩුව පත්වීමෙන් පසු අමාත්‍යවරුන් අතර පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවල තුන්වන සාකච්ඡාවද මෙය වේ.

මෙහිදී ඉන්දීය ධීවර ගැටලුව පිළිබදව තීන්දු තීරණ කිහිපයක් ගැනීමට නියමිත බවද වාර්තාවේ.

SL_IndiaPartnership copy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>