දේශීය ආදායම් වෙතින් උ.පෙ සිසුන්ට උපහාර

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් විෂය ධාරා 7 යටතේම දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථාන හිමිකර ගත් සිසුන් ඇගයීමේ වැඩසටහනක් හෙට (12දා) උදෑසන දේශීය ආදායම් ප්‍රධාන කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් අයිවන් දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් ජනරාල් නදුන් ගුරුගේ මහතා ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන මෙම වැඩසටහන සඳහා ප්‍රථම ස්ථාන හිමිකර ගත් සිසුන් සමගින් ඔවුන්ගේ දෙමවුපියන්ද සහභාගි වීමට නියමිතය.

නිදහස් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍යය, ජාතික ආරක්ෂාව, යටිතල පහසුකම් ආදියට රජය වැය කරන්නාවූ අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණය උපයා දීමට ප්‍රමුඛ කාර්යයක් ඉටු කරන ආයතනය ලෙස 2017 උසස් පෙළ ප්‍රථමයන් වූ හපනුන්ට උපහාර දක්වා ඇගයීමට ලක් කිරීම විශේෂත්වයක් බව ඔවුහු පවසති. එමෙන්ම, ජනතාවගේ බදු මුදල් වැයකර ලබාදුන් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් බිහිවූ මෙවැනි විශිෂ්ටයන් ඇගයීම ඒ සඳහා දායකවූ බදු ගෙවනලද ජනතාවට මෙන්ම, එම මුදල් රැස්කළ දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස ඔවුන්ටද සතුටක් බව ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>