දේශසීමාවල යුද අභ්‍යාසයන් අතරතුර උතුරු – දකුණු කොරියා උණුසුම් වෙයි

දකුණු කොරියාව විසින් උතුරු දකුණු කොරියානු මුහුදු දේශසීමාවට ආසන්ව සිදුකරන යුද අභ්‍යාස අතරවාරයේදී උතුරු කොරියාව හා දකුණු කොරියාව අතර ෂෙල් වෙඩි හුවමාරුවක් සිදුවූ බව වාර්තා වෙයි.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන උතුරු කොරියාව පවසා සිටින්නේ තමන් විසින් මුහුදු දේශසීමාව ආසන්නයේ ස්ථාන හතක යුද අභ්‍යාසයක් සිදුකළ බව පමණි.

නමුත්, දකුණු කොරියාව කියා සිටින්නේ තම මුහුදු කලාපයට උතුරු කොරියානු ෂෙල් පතිත වීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් වශයෙන් තමන්ද ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ බවය.

කොරියානු යුද්ධයෙන් පසුව උතුරු හා දකුණු කොරියානු රාජ්‍යයන් වෙන් වීමේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් වෙන් කළ මෙම දේශසීමාව දෙරටම කුපිත ගැන්වෙන කලාපයක් වෙයි. එමෙන්ම, උතුරු කොරියාව කිසිසේත්ම එකී දේශසීමා වෙන් කිරීම මේ දක්වා පිළිගන්නේද නැත.

කෙසේ වෙතත් මෙම ප්‍රහාරවලින් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නොමැති අතර, ෂෙල් ප්‍රහාරයන් සාගරයට පතිත වී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>