දේශය දොරට වඩියි

විජය පුවත්පත් සමාගමේ නවතම සති අන්ත පුවත්පත වන දේශය ඉරිදා පුවත්පත හෙට (01දා) දොරට වඩියි. දේශයේ හෙට දවස වෙනුවෙන් හදවතටත් බුද්ධියටත් එකවර අමතන පවුලේ සති අන්ත පුවත්පත ලෙස දේශය පාඨකයන් වෙත පිරිනැමෙයි. 

දේශය ඉරිදා පුවත්පත අද (31දා) වෙළද පොළට නිකුත්විය. ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී රංජිත් ආනන්ද ජයසිංහ මහතා දේශය පුවත්පතේ කතෘවරයා ලෙස කටයුතු කරයි. 

2 thoughts on “දේශය දොරට වඩියි

  1. edmund

    ආණ්ඩුවට කඩේ නොගොස් සභ්‍යත්වයෙන් යුතු යථාර්තාවදා අදහස් පළවනවා නම් තමයි හොඳ.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>