දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් වවුනියාවේ බලය ගිලිහෙයි

වවුනියාව නගර සභාවේ බලය මෙවර  දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමී පක්ෂය හිමි කරගෙන  තිබේ.

වවුනියාව නගර සභා පළමු සභා වාරය අද (16දා ) පැවැත් වූ අතර එම අවස්ථාවේදී  එහි මෙතෙක් එහි  බලය ලබා ගෙන සිටි දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් එය ගිලිහී ගොස් දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමී පක්ෂයට එහි බලය හිමිව තිබුණි.

දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමි පක්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ රාසලිංගම් ගෞතම් වෙනුවෙන් ජන්ද 11 ක් හිමි වූ අතර, දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඉදිරිපත් කළ අපේක්ෂකයා වෙනුවෙන් ජන්ද 09 ක් හිමිවී ඇති අතර එක් සාමාජිකයෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකි සිටි බවද වාර්තා වෙයි.

දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමි පක්ෂය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ඊ.පී.ඩී.පී පක්ෂය ඒකාබද්ධව දෙමළ ජාතික විමුක්තිකාමී පක්ෂයේ නියෝජිතයා වෙනුවෙන් සහයෝගය පළ කළ අතර, දෙමළ ජාතික සන්ධානය වෙනුවෙන් වෙනත් කිසිදු පක්ෂයක සහයෝගය හිමි නොවීම විශේෂත්වයකි.

සෑම වරකම දෙමළ ජාතික සන්ධානය වවුනියාව නගර සභාවේ බලය හිමිකර ගන්නා අතර, මෙවරද තනි වැඩි බලයක් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට හිමි වුවද අනෙකුත් පක්ෂ සියල්ල එක්වීම හමුවේ දෙමළ ජාතික සන්ධානය වෙත නගර සභාවේ නගරාධිපති තනතුර අහිමි වී තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>