දුම්රිය වර්ජනය – සවසට ගෙදර යන්න දුම්රිය 10ක්

දුම්රිය වැඩවර්ජනය අද (12දා) දිනය තුළ අවසන් නොවුණොත් රාජකාරි කටයුතුවලට පැමිණි පිරිස් ගැන සිතා සවස දුම්රිය 10ක් ධාවනය කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබේ.

මේ අනුව පුත්තලම, ගාල්ල, අවිස්සාවේල්ල, නුවර ප්‍රදේශ සඳහා මෙම දුම්රිය 10 යෙදවීමට නියමිතය.

ඊයේ (11දා) රාත්‍රියේ ආරම්භ වූ දුම්රිය වැඩවර්ජනයේ ඉල්ලීම් පිළිබඳ වෘත්තීය සමිති හා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් අතර මේ වනවිට විශේෂ සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කර තිබේ.

rail-418923_960_720

One thought on “දුම්රිය වර්ජනය – සවසට ගෙදර යන්න දුම්රිය 10ක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>