දයාසිරිගෙන් පැය 6ක් ප්‍රශ්න කරයි

පර්පචුවෙල් සමාගමෙන් චෙක්පතක් ලබාගැනීම පිළිබඳව අපරාධ පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබේ. අද (11 දා) උදෑසන 10 සිට සවස 4 දක්වා මෙම ප්‍රකාශ සටහන් කිරීම සිදුකර තිබේ.

Dayasiri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>