තෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ වීමට ප්‍රථම මදුරු මර්දන වැඩසටහනක්

ඩෙංගු මදුරුවන්ගෙන් තොර පාසල් පරිශ්‍රයක් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා තෙවැනි පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම දීප ව්‍යාප්ත පාසල් පරිශ්‍රයන් පිරිසුදු කිරීමට පියවර ගන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා උපදෙස් ලබාදී ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් මස 03,04 සහ 05 යන තෙදින පුරා දිවයිනේ සEම පාසලකම ඩෙංගු මර්දන ශ්‍රමදාන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා තිබේ.

2017.09.06 දින තෙවැනි පාසල් වාරය ආරම්භ වීමට ප්‍රථම ඩෙංගු මදුරු කීටයන් හා මදුරුවන්ගෙන් තොර පාසල් පරිශ්‍රයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා පාසල් සිසුන්ගේ, දෙමාපියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හා ආදි ශිෂ්‍ය සංගම්ව, නියෝජිතයන්, පාසල් සංවර්ධන සමිති සාමාජිකයන්ගේ සහයෝගය ලබාගනිමින් පාසල් පරිශ්‍රයන් පිරිසුදු කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට දන්වා ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීම මත ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලීසිය හා සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ දායකත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය හා ජනාධිපති කාර්යසාධන බළකාය සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙම දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන සිදු කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>