ඩයලොග් ආයෝජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව 100G-Plus වෙත

ඩයලොග් සමාගමේ ආයෝජනයෙන් 100G-PLUS Bay of Bengal Gateway ෆයිබර් ඔප්ටික් සමුද්‍රීය රැහැන (BBG සමුද්‍රීය රැහැන) හා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ කෙරුණු බව ඔවුන් නිවේදනය කරයි. ඩයලොග් සම්බන්ධීකරණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන, ගල්කිස්සේ ස්ථාපනය කර ඇති, BBG සමුද්‍රීය රැහැන් සම්බන්ධීකරණ පර්යන්තය, ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ විදුලි සංදේශන හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා විවෘත කෙරිණි.

BBG සමුද්‍රීය රැහැන සමගින් දැන් ශ‍්‍රී ලාංකිකයින්ට ලොව විශිෂ්ටතම තාක්ෂණයෙන් යුත් රැහැන් පද්ධතියක් සමග සම්බන්ධ වීමට හැකියාව ලැබෙන අතර, මෙය ශ‍්‍රී ලංකාව හා එක් වන සුවිශාලතම ගෝලීය බෑන්ඩ්විත් පරාසය බවද ඩයලොග් සමාගම පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>