ටෙක්නෝ ශ්‍රී ලංකා 2017 ප්‍රදර්ශනය අද ඇරඹේ

ටෙක්නෝ ශ්‍රී ලංකා 2017, ජාතික ඉංජිනේරු තාක්ෂණික ප්‍රදර්ශනය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානයේදී අද (13දා) ආරම්භ වේ.

මෙම ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා සහභාගි වීමට නියමිත අතර, අමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂ දේශනයක් කරන බවද පැවසේ.

ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න සහ ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ මහාචාර්ය එන්. රත්නායක යන මහත්ම මහත්මීන් මෙහිදී අදහස් දැක්වීමට නියමිත අතර, මෙම ප්‍රදර්ශනය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය මගිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>