ටීඑන්ඒ දැන් අතුරුදන් වූවන් වෙනුවෙන් කතාවක් නැහැ

ටී.එන්.ඒ. කටවල් වැහිලා අතුරුදහන් වූවන් වෙනුවෙන් කතකරන්න වුරුත් නැහැයි කියමින් වව්නියාවේ විරෝධතාවක් 
දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා යැයි පවසන දෙමළ ජාතික සන්ධානය අතුරුදහන් වූවන් වෙනුවෙන් කිසිදු හඩක් නොනගන බව පවසමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයට දැඩි විරෝධය පාමින් ඊයේ (13) වව්නියාවේදී අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන් විසින් විරෝධතාවක් සංවිධානය කොට තිබුණි.
අතුරුදහන් වූවන් වෙනුවෙන් විසඳුමක් ඉල්ලා වවුනියාවේදී සිදු කෙරෙන සත්‍යග්‍රහයට අදට දින 324 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් වව්නියාව තැපල් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී අද දිනඅතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන් විසින් මෙසේ විරෝධතාවය සංවිධානය කොට තිබුණි.
විරෝධතාවයේ නිරත වූවන් කියා සිටියේ,
දෙමළ ජාතක සන්ධානයෙන් ඉවත් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවසක්ති ආනන්දන් මහතා හැරෙන්නට දෙමළජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ කිසිදු නායකයෙක් අතුරුදහන් වූවන් වෙනුවෙන් කිසිදු හඩක් නොනගන හෙයින් ඔවුන් සියලු දෙනා නිහඩ පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමෙන් තමන්ට දැඩි අසාධාරණයක් සිදු කරන බවටත් ඔවුන් දෙමළ ජනතාව රැවටීමක් සිදු කරමින් සිටින බවටත්ය.
විරෝධතාවයේ යෙදුනු අතුරුදහන් වූවන්ගේ ඥාතීන් විසින් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නියෝජිතයින්ගේ කටවල් වහන ලද බැනරයක්ද ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධතාවය සංවිධානය කොට තිබුණි.
IMG20180113125934 IMG20180113130113

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>