ජාතික වැඩිහිටි දින සැමරුම පොල්ගොල්ලේදී

ජාතික වැඩිහිටි දින සැමරුම් උළෙල හෙට (01දා) පෙරවරු 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා පොල්ගොල්ල ජාතික සමූපකාර සංවර්ධන ආයතන නව රඟහලේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.සමාජ සවිබලගැන්වීමේ හා සුබ සාධන අමාත්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන එස්. බී. දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උත්සවයට පැවැත්වෙයි.

අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම, මධ්‍යම මහ ඇමැති සරත් ඒකනායක, මධ්‍යම ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක හා මධ්‍යම පළාත්  ඇමැති බන්දුල යාලේගම යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>