ජපාන බුලට් දුම්රියේ ගින්නකින් ජීවිත හානි

ජපානයේ අධිවේගී දුම්රියක් තුළදී පුද්ගලයෙකු සිය සිරුරට ගිනි තබා ගැනීම හේතුවෙන් එහි ගමන් ගත් මගීන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව, තවත් 6 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

වයස අවුරුදු 30 පමණ වියේ පසුවූ මෙම ගිනිතබාගත් පුද්ගලයා ඉන්ධන පිරවූ භාජනයක්ද සමගින් දුම්රියේ පළමු මැදිරියට ගොඩවී තිබේ.

ඉන් අනතුරුව මගීන් ඉදිරියේදී සිය සිරුරට එම ඉන්ධන වත්කරගත් ඔහු ගිනි තබා ගත් බව ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවෝ පවසති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>