ජනමාධ්‍ය ගැටලු ගැන ජනපති දන්නවලු

ලංකාවේ පත්තර කාරයෙක් ජනාධිපති වුවා නම් ඒ තමා බවත්, මේ නිසා ජනමාධ්‍යවේදීන්ට පවතින ගැටලු ගැන අමුතුවෙන් තමන්ට පැවසීමට අවශ්‍ය නොවන බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සඳහන් කළේය.

වර්තමාන ආණ්ඩුව යටතේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත රට තුළ ඇතිකර තිබෙන බවත්, මීට අමතරව නිදහසේ වාර්තාකරණය කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම සලසාදී තිබෙන බවද ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියේය.

මාධ්‍යවේදීන්ට හොඳ අනාගතයක් ඇතිකිරීම සඳහා වැඩකටයුතු රාශියක් සිදුකරමින් සිටින බවද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (30දා) පැවැති මාධ්‍ය සේවක 06 වැනි සමුළුවේදී සඳහන් කළේය.

DSC_5829 DSC_5844 DSC_9642 DSC_9649 DSC_9679 DSC_9683

ඡායාරූප – ශමීර රාජපක්ෂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>