ජනපති මැඳුරේ අවුරුදු සැමරුම – විපක්ෂ නායකත් එයි

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අලුත් අවුරුදු සැමරුම ජනපති නිල නිවසේදී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට විපක්ෂනායක ආර් සම්බන්ධන් මහතාද එක්ව සිටි අතර එය විශේෂත්වයක් විය.

05 07 09 10 12 15 16 17 18

6 thoughts on “ජනපති මැඳුරේ අවුරුදු සැමරුම – විපක්ෂ නායකත් එයි

  1. laksman

    ඉතාම සතුටුයි මම මෙසේ සුභපතමි.වත බත බුලත හෙට තවතව සරුවේවා.සාමය සතුට සැම සිත් තුල පැතිරේවා.සැම යස ඉසුරු සැම දොර ළග එක්වේවා.රට ගැන සිතන සිත් සැමටම ඇතිවේවා

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>