ජනපති ධුර කාලය සෙවූ හේතුව මෙන්න

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් තම ධුර කාලය පිළිබඳ විමසීමක් සිදුකර තිබෙන්නේ ඉදිරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමට බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහන් කරයි.

අදාළ සැලසුම් සකස් කිරීමේදී ජනාධිපති නිල කාලය පිළිබඳව නිලධාරීන් අතර මත දෙකක් ඇතිවී තිබෙන බවත්, මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන අදාළ විමසීම කර තිබෙන බවද එම පක්ෂයේ උපලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

1202391953maith3

4 thoughts on “ජනපති ධුර කාලය සෙවූ හේතුව මෙන්න

  1. Ruwan

    Hon. President, we did not see any issues with relating to the getting SC advice about the duration of the term. Please, proceed with the plan for a better future for our children.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>