ජනපති ඡන්දය භාවිත කරයි

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා පොලොන්නරුව නවනගරය ශ්‍රී විද්‍යාලෝක විහාරස්ථානයේදී චන්දය භාවිතා කළේය. අද (10 පෙරවරුවේ ඡන්ද දායකයන් සමග පෝලීමේ සිටිමින් ඔහු ඡන්දය භාවිත කළේය. ජනපති පුත් දහම් සිරිසේන මහතාද මීට එක්ව සිටියහ.​

11120035 copy 11120037 copy  president chandaya damima (polonnaruwa) (4) copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>