ජනපති අලුත්ගම හා බේරුවල සංචාරයක

අලුත්ගම සහ බේරුවල පසුගියදා ඇතිවූ සිදුවීමෙන් විනාශයට පත් නිවාස හා දේපළ යළි ගොඩනැගීමේ කටයුතු මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ මූලිකත්වයෙන් සිදුකරමින් පවතින අතර, එම කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද (30 දා) පස්වරුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක එක්විය.

පතිරාජගොඩ, දර්ගා නගරය, මීරච්චිකන්ද, වරාපිටිය, සීනවත්ත, සහ අලුත්ගම යන ප්‍රදේශවලදී එම කටයුතු නිරීක්ෂණය කළ ජනාධිපතිතුමා එහි ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව සොයා බැලීය.

ඡායාරූප – ජනපති මාධ්‍ය අංශය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>