ජනපති අනුරපුරේදී සන්ධාන වේදිකාවට ගොඩවෙයි

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද (31දා)  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන අනුරාධපුර දි්සත්‍රික් කණ්ඩායම් නායක, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ උප ලේකම් කෘෂීකර්ම අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ නිවසේ පැවති ජන හමුවක වේදිකාවකට ගොඩ විය.
 
 ජනාධිපතිවරයා  අද (31දා) අනුරාධපුරයේ ආගමික උත්සව කිහිපයකට සහභාගී වීමට පැමිණි අතරතුර  අමාත්‍යය දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ නිවසට හදිසියේම පැමිණි අතර, ඒ වන විටත් දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ නිවසේ පැවැත්වෙමින් තිබූ ජන හමුවේ වේදිකාවට ගොඩ වූ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමන් රැස්වීමට පැමිණි ජනතාවට ආචාර සමාචාර කර පිටව ගියේය.
 

2 thoughts on “ජනපති අනුරපුරේදී සන්ධාන වේදිකාවට ගොඩවෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>