ජනපතිගේ ජපාන සංචාරයෙන්

ජපානයේ නිල රාජ්‍ය සංචාරක නිරත ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (13දා) වැඩසටහන් කිහිපයකට එක්වූ අතර මේ එහි ඡායාරූප විස්තරයයි. 


ජපානයේ පිහිටි ශ‍්‍රී ලංකා බෞද්ධ විහාරස්ථානවල නායක හිමිවරුන් අතර හමුවක් ටෝකියෝ නුවරදී පැවැත්විණි.

03 copy 01 copy 02 copy


ජපානයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් අතර හමුවක් ටෝකියෝ නුවර ඉම්පීරියල් හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

03 copy 04 copy 05 copy 06 copy 08 copy 09 copy 10 copy 10 12 copy


ජපානයේ වෙසෙන මුස්ලිම් ආගමික නායකයින් ඇතුළු පිරිසක් ටෝකියෝ නුවර ඉම්පීරියල් හෝටලයේදී ජනාධිපතිවරයා හමුවිය.

02 copy 03 copy 04

 

2 thoughts on “ජනපතිගේ ජපාන සංචාරයෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>